Danes se lahko s kitaro in računalnikom marsikaj naučite, saj na internetnih straneh najdete za kitaro skoraj vse.
Od uglaševalcev za kitare( guitar tuner ), vse do programov, ki vam predvajajo pesmi zvokovno ter slikovno ( Guitar pro ).
Zato sem se odločil da vam predstavim tabulature, ki se danes pogosto uporabljajo namesto not.

Kaj je tabulatura ?
Je posebna notna pisava, s pomočjo katere zapisujemo glasbo za kitaro

PRIMER :

E(1) ---------------0---
A(2) ---------------1---
D(3) ---------------0---
g (4) ---------------2---
h (5) ------0---2---3---
e (6) --3----------------

Tabulaturo beremo od leve proti desni.
Najprej pritisnite šesto struno za tretjo prečko(številka na struni nam pove, na katero prečko moramo pritisniti) ,zaigrajte ta ton,
potem zaigrajte ton na peti prazni struni(--0-nula pomeni udarec po prazni struni), sledi ton na 2 prečki pete strune in prišli ste
do akorda - ki ga predstavlja več številk zapisanih navpično. Akord zaigrate z vsemi prsti sočasno ali pa uporabite trzalico in zabrenkate.
Če se želite z akordi seznaniti bolj podrobno obiščite ta naslov : http://www.olga.net/dynamic/browse.php?printer=1&local=resources/chord_docs/long_chord_dbase.txt . Vso Srečo!

DRUGE OZNAKE KI JIH LAHKO NAJDETE PRI TABULATURAH:
 

  1. 2h4, H
  2. 5s7, 5/7, S
  3. x
  4. 7p5
  5. (5)
  6. 5~, V
  7. B
  8. 2h4p2
  9. 7(9) ,tr

 

Struno pritisnite na drugi prečki,ta prijem obdržite in nato z drugim prstom leve roke samo vdarite( hammer on ) po četrti prečki, brez da bi pri tem uporabili desno roko
 
 
 
 

Struno pritisnite na peti prečki, ton zaigrajte in takoj zatem z levo roko potegnite do sedme prečke, pri tem pazite da se ne izgubi glasnosti
 
 
 
 

Znak x v tabulaturi pomeni da struno zadušite, to lahko storite z levo ali desno roko (samo vadit je treba)
 
 
 
 
 

S prvim prstom pritiskate na peto in hkrati s tretjim prstom na sedmo prečko,
nato zaigrate ton na sedmi prečki in umaknete prst s sedme prečke - to storite tako da se pri umiku prsta sliši ton pete prečke
 
 
 
 

Nota, ki je zapisana v oklepaju vam pove da morate pustiti ton zveneti
 
 
 
 
 

~ Tale znak ki ga pogosto najdete pri tabulaturah vam sporoča da struno na peti prečki udarite in z levo roko struno zavibrirate
 
 
 
 
 

Črka B vam ponazarja dvig strune z levo roko tako da se čuje višiji ton (to je lahko za cel ton, pol tona, četrt....
 
 
 
 
 
 

Kombinacija znaka h in p
 
 
 
 

Trill (tr) je hito ponavlanje kombinacije hammer on in pull off